Vraagstelling - Ellevate

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ondernemer/DGA zijn is soms een solitair bestaan.
Begrijpelijk dat velen af en toe behoefte hebben aan een luisterend oor.
Iemand die snapt waar je mee worstelt. Iemand om in alle eerlijkheid en openheid mee te kunnen sparren.

Waar vind je zo iemand?
Meestal niet onder je concurrenten, leveranciers of afnemers.
Dat zijn echt uitzonderingen.
Van hen krijg je geen input om:
• een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen en te implementeren
• fiscale en juridische structuren te ontwikkelen
• de organisatiestructuur aan te passen aan de huidige tijd
• vermogensoverdracht naar kinderen of derden goed te regelen
• in- of externe financiering aan te trekken
• de omzet te vergroten e/o de kosten te verlagen
• de kwaliteit en service te verbeteren
Daar hebben zij geen belang bij.

Ik wel.
Ik kan je helpen.
In diverse rollen: als klankbord, adviseur, coach of als lid van de Raad van Advies/Raad van Commissarissen.

In de bestaande bedrijfsvoering en bij innovatie rijzen vragen als:
• Wie denkt met me mee?
• Wie oordeelt over mij?
• Wie stelt kritische vragen?
• Wie bedenkt de scenario’s waar ik zelf niet aan zou hebben gedacht?
• Wat zijn de ervaringen van andere ondernemers met deze materie?
• Is dit maatschappelijk verantwoord?

Daarnaast maken ondernemers zich zorgen over:

• Regelgeving en juridische voorschriften
• Technologische ontwikkelingen die voortdurend en snel veranderen
• Personele ontwikkelingen
• Zorgen t.a.v. overdracht en continuïteit
• Interne structuur en verantwoordelijkheden van medewerkers
• Een omzet die terugloopt en kosten die stijgen
• Milieu en duurzaamheid

 
©At van Gestel
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu